Live Chat Πακέτα & Τιμές

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Πελατών κατά την χρήση των πακέτων συνδρομών που διαθέτει το Depositphotos (στο εξής αναφερόμενο ως «Site»). Με την αποδοχή του παρόντος εγγράφου επιβεβαιώνεται και η αποδοχή των όρων του στο όνομα του Πελάτη ή του οργανισμού που κατέχει το λογαριασμό. Στην αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας Συμφωνίας εκ μέρους οργανισμού, ο χρήστης επιβεβαιώνει και εγγυάται την πλήρη αρμοδιότητα για την αποδοχή και τη χρήση ανάλογων Συμφωνιών. Αν ο χρήστης δεν έχει αυτό το δικαίωμα ή δε συμφωνεί με κάποιον από τους όρους ή τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας, τότε καλείται να μη χρησιμοποιήσει κάποιο από τα πακέτα συνδρομών.

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Ένα Τυπικό Πακέτο Συνδρομής (στο εξής η «Συνδρομή») είναι η καθιερωμένη μέθοδος αγοράς αρχείων στο Site με προπληρωμή. Σύμφωνα με τους όρους του κάθε πακέτου Συνδρομής, το άτομο που εγγράφεται στο Depositphotos και έχει έγκυρο λογαριασμό Πελάτη (στο εξής  ο «Χρήστης») μπορεί να κατεβάσει ορισμένο αριθμό αρχείων ημερησίως, αναλόγως τη Συνδρομή. Το ημερήσιο όριο που δε χρησιμοποιείται δε μεταφέρεται στην επόμενη μέρα, ούτε συγκεντρώνεται για να επιστραφεί κάποιο χρηματικό ποσό.

Οι διαστάσεις των διαθέσιμων αρχείων μέσω Συνδρομής δεν έχουν περιορισμούς. Ο Χρήστης μπορεί να κατεβάσει JPEG αρχεία οποιουδήποτε μεγέθους, με το ίδιο να ισχύει και στα διανυσματικά αρχεία. Το ημερήσιο όριο αναφέρεται στον αριθμό των αρχείων που μπορεί να κατεβάσει ο Χρήστης ανά μέρα και δεν τον περιορίζει για το είδος ή το μέγεθος των αρχείων.

Οι Συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα και ο Χρήστης χρεώνεται πριν την τελευταία μέρα της Συνδρομής, με εξαίρεση τη λήξη της Συνδρομής από τον ίδιο το Χρήστη, ή την κατάργηση της αυτόματης ανανέωσης.

Ανεξάρτητα από την τοποθεσία του Χρήστη, η συνδρομή ενεργοποιείται την ίδια μέρα και μηδενίζεται κάθε μέρα μετά από 24 ώρες.

Ο αριθμός των downloads διάθεσή σας καθορίζεται από τη συνδρομή που αγοράζετε. Μια ημέρα ορίζεται ως η είκοσι τεσσάρων (24) ωρών περίοδο που αρχίζει κατά τη στιγμή το προϊόν αγοράζεται. Ένας μήνας ορίζεται ως τριάντα (30) διαδοχικές ημέρες ξεκινώντας από και συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας που αγοράζετε τη συνδρομή σας.

Εάν έχετε έκπτωση, μπορείτε να επωφεληθείτε κατά την πληρωμή. Η έκπτωση ισχύει μόνο για την πρώτη σας αγορά. Η έκπτωση δεν ισχύει για την αυτόματη ανανέωση. Ο Προωθητικός Κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Η έκπτωση δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές ή εκπτώσεις και δεν μπορεί να γίνει καμία προσαρμογή σε προηγούμενες αγορές.

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για τη χρήση μιας Συνδρομής, ο Χρήστης επιλέγει ένα πακέτο Συνδρομής μεταβαίνοντας στο «Μενού Πελάτη», τη σελίδα «Συνδρομή» και τη συμφωνία για την πληρωμή με έναν από τους προσφερόμενους τρόπους. Με την αγορά μιας Συνδρομής, ο Χρήστης βεβαιώνει ότι έχει επίγνωση της παρούσας Συμφωνίας και ότι συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους και τους περιορισμούς της.

3. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Με την αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων της παρούσας συμφωνίας, ο Χρήστης συμφωνεί ότι κατά τη λήξη της Συνδρομής θα πραγματοποιείται αυτόματη ανανέωσή της υπό το ίδιο ή άλλο πακέτο που ισχύει παράλληλα.

Η πληρωμή του πακέτου Συνδρομής θα αφαιρείται αυτόματα από το λογαριασμό του Χρήστη.

Αν ο Χρήστης επιθυμεί να καταργήσει την αυτόματη ανανέωση ενός πακέτου Συνδρομής, τότε καλείται να εισέλθει νωρίτερα στο Site, να μεταβεί στο Μενού Αγοραστή -> Πακέτο συνδρομής -> Η συνδρομή μου -> Επιλογές -> On/Off και να ακολουθήσει τις οδηγίες για την ακύρωση της ανανέωσης της Συνδρομής, αλλά και την παύση της αυτόματης πληρωμής από το λογαριασμό του.

Σημαντικό: Το Depositphotos δεν αποστέλλει ειδοποιήσεις με οποιοδήποτε τρόπο επικοινωνίας (email, αλληλογραφία, φαξ, κλπ) σχετικά με την επικείμενη ανανέωση της συνδρομής, ούτε καθίσταται υπεύθυνο για πιθανή απώλεια ακύρωσης συνδρομής. Κατά την αποδοχή της Συμφωνίας, βεβαιώνεται και η κατανόηση και η συμμόρφωση των όρων της.

Αν ο Χρήστης αρνηθεί την αυτόματη ανανέωση της συνδρομής, τότε η Συνδρομή θα τερματιστεί στο τέλος της διάρκειάς της.

4. ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΜΕ ΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Το τυπικό πακέτο Συνδρομής επιτρέπει στο Χρήστη να κατεβάσει διανυσματικά αρχεία ή εικόνες JPEG οποιουδήποτε μεγέθους. Με την αγορά πακέτου Συνδρομής, ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί και να αποθηκεύει αυτά τα αρχεία σύμφωνα με τους όρους της Τυπικής Άδειας Χρήσης. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των λεπτομερειών της Συμφωνίας Συνδρομής και της Τυπικής Άδειας Χρήσης, υπερισχύουν οι λεπτομέρειες στην Τυπική Άδεια Χρήσης.

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα μετακίνησης ενός αρχείου (ή αρχείων που το περιέχουν), αλλά τα αντίγραφα μπορούν να δημιουργηθούν μόνο για αντίγραφα ή αρχειοθέτηση. Τα αρχεία που κατεβάζει ο Χρήστης από το Site μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για διαφημιστικούς ή παρεμφερείς σκοπούς, σύμφωνα με τις επιτρεπτές χρήσεις της Τυπικής Άδειας.

Επιτρεπτή Χρήση:

 • Εκτυπώσεις, αφίσες και άλλες αναπαραγωγές για προσωπική χρήση, διαφήμιση και προώθηση, συμπεριλαμβανομένων των τυπωμένων αρχείων, τις συσκευασίες προϊόντων, τις παρουσιάσεις, τις ταινίες, τα βίντεο, τα διαφημιστικά, τους καταλόγους, τα φυλλάδια, τις κάρτες ευχών και τις καρτ-ποστάλ (με την προϋπόθεση να μην έχουν στόχο τη μεταπώληση, την κατοχύρωση δικαιωμάτων ή άλλη μεταβίβαση)
 • Έντυπες εκδόσεις, όπως βιβλία, εξώφυλλα βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, ενημερωτικά μηνύματα, μεταδόσεις βίντεο και θεατρικές παραστάσεις.
 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις, όπως ιστοσελίδες (μόνο αν η ανάλυση περιορίζεται σε 1024 x 768) ή
 • άλλες χρήσεις που έχουν τη γραπτή έγκριση του Depositphotos.

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις επιτρεπτές χρήσεις ενός αρχείου, ο Πελάτης καλείται να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης  του Depositphotos.

Απαγορευμένη Χρήση:

 • Χρήση αρχείων ή μέρους τους σε σχέδια που προορίζονται για πώληση, συμπεριλαμβανομένου του προτύπου εφαρμογών, τα site, τις ηλεκτρονικές κάρτες, τις επαγγελματικές κάρτες, τα βιβλιαράκια, κλπ. και όλα ανεξάρτητα από τον  τρόπο διανομής και πώλησης (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής μορφής).
 • Χρήση αρχείων ή μέρους τους για εμπορικά προϊόντα, όπως T-shirt, κούπες, αφίσες, κλπ. ή για μέρη που σχεδιάστηκαν για την πώληση ή την προώθηση αυτών των προϊόντων.
 • Χρήση αρχείων ή μέρους τους ως τμήμα λογότυπου, εμπορικού σήματος, ονόματος εταιρείας ή εμπορικού ονόματος προϊόντος.
 • Χρήση αρχείων για τη δημιουργία αφισών ή άλλων έντυπων προϊόντων που προορίζονται για πώληση, μεταπώληση, άδεια ή οποιουδήποτε άλλου είδους διανομή με σκοπό την απόκτηση κέρδους.
 • Χρήση αρχείων για τη δημιουργία άλλων προϊόντων, τα οποία θα επιφέρουν την επαναλαμβανόμενη και πολλαπλή χρήση και διανομή του αρχείου (για παράδειγμα, η δημιουργία προτύπων ιστοσελίδων ή ηλεκτρονικών καρτών) ή η παροχή άδειας σε τρίτους για δική τους χρήση ή αναπαραγωγή.
 • Χρήση αρχείων για σκοπούς που μπορεί να θεωρηθούν από το Depositphotos ως άσεμνοι, εξευτελιστικοί , εγκληματικοί, ανήθικοι, συκοφαντικοί, κλπ. ή για σκοπούς που θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές συνέπειες γα τη φήμη της ιδιοκτησίας ή του απεικονιζόμενου του αρχείου.
 • Χρήση, προβολή ή τοποθέτηση αρχείων που:
  • Υπαινίσσονται την εγκεκριμένη ή συνιστώμενη χρήση των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης ή ενός εμπορικού σήματος.
  • Παρουσιάζουν άτομο/μοντέλο με μια δυνητικά ή πραγματικά καταχρηστική, απρεπή ή προκλητική οπτική. Αυτό περιλαμβάνει αρχεία με κοινωνικές, σεξουαλικές, θρησκευτικές και άλλες προτιμήσεις, ζητήματα φυσικής και πνευματικής υγείας, προτιμήσεις ή κατάχρηση αλκοόλ, ναρκωτικών, τσιγάρου, κλπ.
 • Αλλαγή, νέα δημιουργία ή διαγραφή κωδικού του προγράμματος που περιέχεται στο αρχείο.
 • Διαγραφή σήματος που υποδεικνύει τον ιδιοκτήτη, τα δικαιώματα και την πνευματική ιδιοκτησία, καθώς και τα συγγενικά δικαιώματα, ανεξάρτητα από τη χρήση τους στο αρχείο.
 • Μεταβίβαση, μεταφορά και διανομή της άδειας του αρχείου και των συγγενικών δικαιωμάτων του που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία.
 • Τοποθέτηση, εγκατάσταση ή χρήση των αρχείων σε περισσότερο από ένα έργο ταυτόχρονα, ή παροχή πρόσβασης στο αρχείο προς άλλους χρήστες μέσω πόρων δικτύου.
 • Χρήση αρχείων με τέτοιο τρόπο που επιτρέπει το κατέβασμα, τη μετάδοση, τη διανομή, την αλλαγή ή άλλους παρεμφερείς τρόπους ανταλλαγής αρχείων, συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης φορητών συσκευών αποθήκευσης.
 • Χρήση επεξεργασμένων αρχείων χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ακόλουθη πρόταση: «©Depositphotos/ Όνομα Καλλιτέχνη»
 • Αναπαραγωγή αρχείων ατομικά ή σε συνεργασία με τρίτους, για ποσότητες που ξεπερνούν τα 500.000 κομμάτια χωρίς τη λήψη της απαραίτητης Εκτεταμένης Άδειας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει $0.01 ως αποζημίωση για κάθε επιπρόσθετη αναπαραγωγή. Ο περιορισμός δεν ισχύει για τη χρήση των αρχείων σε εφημερίδες, περιοδικά, Internet, διαφήμιση, όπως και μετάδοση στην τηλεόραση και σε θεατρικές παραστάσεις.
5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Με την υπογραφή της παρούσας Συμφωνίας ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή και συμφωνεί να δεσμεύεται από τους περιορισμούς της Συμφωνίας.

Η έλλειψη της επιβολής οποιωνδήποτε όρων από το Depositphotos για αυτή ή άλλη Συμφωνία δεν συνεπάγονται την εγκατάλειψη των δικαιωμάτων από τους όρους και δε θα αναιρεί την επιβολή των υπόλοιπων όρων του Depositphotos.

Η παρούσα Συμφωνία προορίζεται για το Χρήστη και εκτείνεται και στους εκτελεστές, τους νομικούς εκπροσώπους του Πελάτη και δε μπορεί να κοινοποιηθεί σε αυτούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Depositphotos.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για απορίες σχετικές με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, επικοινωνήστε με το Depositphotos με τους παρακάτω τρόπους:

Email:  support@depositphotos.com.

Ή μέσω της σελίδας Επικοινωνίας.

7. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ. Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. ΑΚΟΜΑ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΕΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ DEPOSITPHOTOS ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΤΑΣΗ Ή ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΓΡΑΠΤΗ Ή ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ DEPOSITPHOTOS ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.

Παρατήρηση: Η πρωτότυπη και νομικά κατοχυρωμένη έκδοση του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και μεταφράστηκε σε άλλες γλώσσες για την εξυπηρέτηση των μη-αγγλόφωνων χρηστών μας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ της αγγλικής έκδοσης και κάποιας μετάφρασής της, υπερισχύει η αγγλική.

Αγαπημένα
Αγαπημένα Προσθήκη στο Καλάθι Νέος Φάκελος Pυθμίσεις
 • Προβολή Φακέλου
 • Move Folder
 • Επεξεργασία Φακέλου
 • Διαγραφή Φακέλου
 • Show Preview
Κάντε κλικ για να προσθέσετε
σημειώσεις σε αυτόν τον φάκελο.
Σημειώσεις: