Κάλεσέ μας Live Chat Πακέτα & Τιμές

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

1. Το προσωπικό σας προφίλ

Για να εγκριθεί το προφίλ σας, είναι απαραίτητη  η παροχή έγκυρων προσωπικών πληροφοριών στο Depositphotos.

Αν οι πληροφορίες που συμπληρώσετε είναι λανθασμένες ή ελλιπείς, το αίτημά σας για δημιουργία λογαριασμού δε θα γίνει αποδεκτό.

Επίσης, είναι απαραίτητο να ανεβάσετε μια απόδειξη της ταυτότητάς σας σε εικόνα JPEG  (για παράδειγμα, ένα διαβατήριο, ή άλλο επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας).

Αν χρειαστεί να διορθώσετε τις πληροφορίες που έχετε ήδη αποστείλει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας .


Συλλογές

Οι Συλλογές είναι σαν φάκελοι για τα αρχεία σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε όσες Συλλογές θέλετε, με βάση τη χρήση τους ή το θέμα τους, και να προσθέτετε εύκολα τα αρχεία που επιθυμείτε να αγοράσετε. Ακόμα, παρέχουμε τη δυνατότητα αποστολής μιας Συλλογής με email στους φίλους σας, την οικογένειάς σας, ή τους πελάτες σας. Οι Συλλογές αποτελούν ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την κατηγοριοποίηση και την αγορά αρχείων.