Κάλεσέ μας Live Chat Πακέτα & Τιμές

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

1. Το προσωπικό σας προφίλ

Για να εγκριθεί το προφίλ σας, είναι απαραίτητη  η παροχή έγκυρων προσωπικών πληροφοριών στο Depositphotos.

Αν οι πληροφορίες που συμπληρώσετε είναι λανθασμένες ή ελλιπείς, το αίτημά σας για δημιουργία λογαριασμού δε θα γίνει αποδεκτό.

Επίσης, είναι απαραίτητο να ανεβάσετε μια απόδειξη της ταυτότητάς σας σε εικόνα JPEG  (για παράδειγμα, ένα διαβατήριο, ή άλλο επίσημο αποδεικτικό ταυτότητας).

Αν χρειαστεί να διορθώσετε τις πληροφορίες που έχετε ήδη αποστείλει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας .


Αγαπημένα
Αγαπημένα Προσθήκη στο Καλάθι Νέος Φάκελος Επεξεργασία
  • Προβολή Φακέλου
  • Διαγραφή Φακέλου
  • Επεξεργασία Φακέλου
  • Show Preview

Δεν έχετε αρχεία σε αυτόν τον φάκελο.

Χρησιμοποιήστε τα Αγαπημένα για να Αποθηκεύσετε τα Αρχεία που θέλετε

Για να προσθέσετε ένα αρχείο στα Αγαπημένα, χρησιμοποιήστε την επιλογή "Προσθήκη στα Αγαπημένα"
ή πραγματοποιήστε μεταφορά και απόθεση (drag and drop).

Για όλα τα πρότζεκτ σας

Μπορείτε να δημιουργήσετε πολυάριθμους φακέλους ανάλογα με τα πρότζεκτ και τις εργασίες σας,
να προσθέσετε αρχεία σε αυτούς, και έτσι να τους ταξινομείτε και να τους αγοράζετε εύκολα.

Μεταφορά και Απόθεση (drag and drop)

Μπορείτε απλά να πραγματοποιήσετε μεταφορά και απόθεση (drag and drop) των αρχείων σας κατευθείαν από τα
αποτελέσματα της αναζήτησής σας, στα Αγαπημένα.

Αλλαγή Θέσεων

Στα Αγαπημένα, μπορείτε εύκολα να αλλάξετε τη σειρά των αρχείων σας.
Πραγματοποιήστε μεταφορά και απόθεση (drag and drop) ενός αρχείου από μία τοποθεσία σε διαφορετική.

Ενσωματωμένες Σημειώσεις

Οι ενσωματωμένες σημειώσεις είναι ένας τρόπος αποθήκευσης περιγραφών,
σημειώσεων και υπομνημάτων για κάθε φάκελο στα Αγαπημένα.

Η Απόλυτη Λύση

Ανακαλύψτε τη νέα μας καρτέλα για τα Αγαπημένα
και δείτε πόσο εύκολη είναι στη χρήση της.

Κάντε κλικ για να προσθέσετε
σημειώσεις σε αυτόν τον φάκελο.
Σημειώσεις: